Opportunity of a lifetime for kids in Armenia! #ArmeniaForTheKids

Giving vulnerable children the chance to experience Armenia outside of their own communities

Donate

Share Fundraiser

Campaign Ended

Organized by Tufenkian Foundation

$18,569

92 Supporters

103% of $18,000 goal

Team Members

Fundraise

Story

FLaVCpnbQ7Srks08MCerWRl0x92PRVlL7qLbHMQn.gif


For just $10, you can give a child the opportunity to experience cultural events and sites, exhibits, museums, and excursions across Armenia—activities they otherwise wouldn’t have the opportunity to enjoy!

[Հայերենը` ստորև]

Anyone who has visited or lived in Armenia knows that it offers some of the world’s most stunning cultural heritage sites. From churches and monuments to rugged slopes and mountain ranges, Armenia’s rich heritage and impressive landscapes are awe-inspiring and offer Armenians an opportunity to engage with their history and culture. Sadly, many children in Armenia never get to experience the richness and beauty of their own culture–even when it’s at their fingertips. This is because every third child in Armenia is deprived and living in poverty.

HVCNYNpdZvpRg8cwauCGOY5fXsrcVOqSqA7EIMwC.gif


Over the last 20 years, Family and Community NGO has been working to develop the potential of vulnerable children and their families. They now serve 450 children and their families annually at five centers in the Armavir, Tavush, and Shirak regions, including children and families displaced and affected by the 2020 Artsakh War.

Family and Community’s successful model is based on national values and grounded in international best practices. They don’t just offer children social services. They ensure that children take part in life-enhancing educational and recreational activities that strengthen social cohesion and help them reach their full potential.

Our $18,000 goal would give all 450 children at Family and Community’s five centers across the country the opportunity to see and engage with parts of Armenia outside of their own communities.

This has been a tremendously difficult year for many children across Armenia and Artsakh. Let’s come together this holiday season and give them a chance to experience something uplifting and beautiful–memories they will cherish for a lifetime.

NQzPGLFR1fonUikkhac0SAgNKNFViH4kzOatxjaa.gif
Նրանք ովքեր այցելել կամ ապրում են Հայաստանում լավ գիտեն, որ այստեղ գտնվում են աշխարհի ամենահիասքանչ մշակութային ժառանգության վայրերից մի քանիսը. հազարամյա եկեղեցիներ ու հուշարձաններ, սքանչելի լեռնաշղթաներ ու տեսարաններ: Հայաստանի հարուստ ժառանգությունն ու տպավորիչ տեսարանները հիացմունք են ներշնչում և հնարավորություն են տալիս հայ ժողովրդին առնչվելու իրենց պատմությանն ու մշակույթին:

Ցավոք, Հայաստանում շատ երեխաներ երբեք չեն կարող զգալ իրենց մշակույթի հարստությունն ու գեղեցկությունը, նույնիսկ երբ դա շատ մոտ է իրենցից: Դա պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ երեխան ապրում է աղքատության մեջ։

Վերջին 20 տարիների ընթացքում «Ընտանիք և համայնք» ՀԿ-ն աշխատում է զարգացնել խոցելի երեխաների և նրանց ընտանիքների ներուժը: Նրանք աշխատում են 450 երեխայի և նրանց ընտանիքների հետ Արմավիրի, Տավուշի և Շիրակի մարզերում գտնվող հինգ կենտրոններում: Այս երեխաներից և ընտանիքներից կան նաև 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից տեղահանվածներ և տուժածներ:

«Ընտանիք և համայնք»-ի երեխաները մասնակցում են տիկնիկային թատրոնի, նկարչության, երգի, պարի, խեցեգործության, գորգագործության խմբակներին։ Նրանք նաև այցելում են թանգարաններ և մշակութային վայրեր, գնում են համերգների, մասնակցում են հանգստի և ամառային ճամբարների։ Ճիշտ դաստիարակության դեպքում այս երեխաները բարգավաճում են և դառնում են ինքնաբավ, Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործում օգտակար քաղաքացիներ:

Ընդամենը 10 ԱՄՆ դոլարով
կարող եք հնարավորություն տալ մեկ երեխային այցելելու տեսարժան վայրեր, ցուցահանդեսներ, թանգարաններ և մասնակցելու մշակութային միջոցառումների և էքսկուրսիաների, որոնք այս երեխանները այլապես հնարավորություն չէին ունենա վայելելու: Մեր 18.000 ԱՄՆ դոլարի թիրախը «Ընտանիք և համայնք»-ի բոլոր 450 երեխաներին հնարավորություն կտա տեսնելու և ծանոթանալու իրենց համայնքներից դուրս Հայաստանի որոշ հատվածների հետ:

Սա չափազանց դժվար տարի էր Հայաստանի և Արցախի բազմաթիվ երեխաների համար: Եկեք այս տոնական օրերին նրանց հնարավորություն տանք ունենալու ինչ-որ ոգևորող և գեղեցիկ հիշողություններ, որոնք նրանք կփայփայեն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում:


Donate

Share Fundraiser

Campaign Ended

$18,569

92 Supporters

103% of $18,000 goal

Tufenkian Foundation

A 501(c)(3) Private Operating Foundation

EIN 13-3976159