Yearly AACI Membership 2023

​​The Albanian-American Community of Illinois depends on memberships and donations from fellows like you. This enables the operations of its all-inclusive activities.


*Anëtarësia ju lejon të merrni pjesë në Programin e Ditës së Pavarësisë dhe të gjitha "Networking Events" pa pagesë.

​* Annual Membership fee: $25 per member for all individuals 13 years and older.

​* Komuniteti Shqiptaro-Amerikan në Illinois varet nga anëtarësimet dhe donacionet nga bashkatdhetarët tanë. Kjo mundëson vazhdimsinë e aktiviteteve të saj gjithë-përfshirëse.

* Pagesa vjetore e Anëtarësisë është: $25 për anëtar.


Verified

Organized by Albanian American Community of Illinois
501(c)(3) Public Charity · EIN 20-3680328
[email protected]